zPlusami.pl Jedyna taka społeczność

Blog

Rozpoczęcie terapii HIV przy liczbie komórek CD4 powyżej 500 daje jedynie niewielkie korzyści w odniesieniu do liczby CD4 wynoszącej 350

Michael Carter

Rozpoczęcie terapii HIV przy liczbie komórek CD4 wynoszącej powyżej 500 komórek/mm3 daje jedynie nieznaczne dodatkowe korzyści w porównaniu z rozpoczęciem terapii przy liczbie komórek CD4 mieszczącej się w zakresie 350-500 komórek/mm3, podają badacze australijscy w internetowym wydaniu Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes.

Badanie ograniczono do pacjentów, u których rozpoczęto terapię antyretrowirusową kiedy liczba komórek CD4 wynosiła powyżej 350 komórek/mm3.

U chorych z liczbą komórek CD4 mieszczącą się w zakresie 350-500 komórek/mm3 następował gwałtowny wzrost ich ilości do liczby powyżej 500 komórek/mm3. Ponadto, 72 miesiące po rozpoczęciu terapii, liczba komórek CD4 u pacjentów była ogólnie porównywalna, niezależnie od ich statusu immunologicznego na początku.

Z rozpoczęciem terapii przy ilości komórek CD4 na wyższym poziomie wiążą się pewne korzyści kliniczne, ale są one ogólnie niewielkie.

Badania wniosą informacje do trwającej debaty na temat najlepszego czasu rozpoczęcia terapii antyretrowirusowej.

Wiadomo, że osoby, które rozpoczną terapię zanim liczba komórek CD4 spadnie poniżej 350 komórek/mm3, są obarczone mniejszym ryzkiem zachorowania i zgonu z powodu zakażeń oportunistycznych dla HIV, jak i niektórych zakażeń nieoportunistycznych. Jednakże, korzyści z terapii przy wyższej liczbie komórek CD4 są niejasne. Niektórzy lekarze uważają, że progiem dla rozpoczęcia terapii powinna być liczba 500 komórek/mm3.

Zagadnienie to jest obecnie badane w ramach dużej randomizowanej próby klinicznej pod nazwą START, ale jej wyniki będą znane za kilka lat. Zatem badacze australijscy przeprowadzili badanie obserwacyjne obejmujące 432 osób, które rozpoczęły terapię HIV, kiedy liczba komórek CD4 była powyżej 350 komórek/mm3.

Pacjentów podzielono na trzy grupy na podstawie wyjściowej liczby komórek CD4 (350-500; 501-650; powyżej 650 komórek/mm3), i obserwowano przez 72 miesiące, gdzie badacze monitorowali zmiany w ilości komórek CD4 dla trzech grup.

Wykorzystując dane uzyskane w innych dużych badaniach, badacze wyliczyli wpływ wyjściowego zakresu liczby komórek CD4 na ryzyko rozwinięcia się AIDS lub zgonu.

Po dwunastu miesiącach terapii HIV średnia liczba komórek CD4 wzrosła do poziomu powyżej 500 komórek/mm3 u pacjentów we wszystkich grupach niezależnie od wyjściowego zakresu liczby komórek CD4 (średnia wyniosła, odpowiednio 596, 717, i 881 komórek/mm3).

“Pacjenci, którzy rozpoczęli terapię przy wyjściowej liczbie komórek CD4 w zakresie 351-500 komórek/mm3, zazwyczaj i gwałtownie … osiągali i utrzymywali liczbę komórek CD4 powyżej 500 komórek /mm3,” zauważyli badacze.

Po 72 miesiącach terapii średnia liczba komórek CD4 była zasadniczo porównywalna, niezależnie od wyjściowej grupy liczby komórek CD4 (odpowiednio 689, 746 i 742 komórek/mm3).

Badacza zajęli się następnie wpływem wyjściowej liczby komórek CD4 na ryzyko zgonu z powodu AIDS.

Wykorzystując dane z innego badania, badacze oszacowali, że u pacjentów, którzy rozpoczęli terapię kiedy liczba komórek CD4 wynosiła powyżej 650 komórek/mm3, występowało 8% prognozowane zmniejszenie śmiertelności w ciągu 72 miesięcy w porównaniu z osobami, które rozpoczęły terapię kiedy liczba komórek CD4 mieściła się w zakresie 350-500 komórek/mm3, czyli bezwzględne zmniejszenie ryzyka wynosiło 0,33 na 1000 pacjento-lat.

Porównanie z pacjentami w grupie o liczbie CD4 500-650 komórek/mm3 pokazało, że u osób, u których liczba komórek CD4 była na poziomie powyżej 650 komórek/mm3 ryzyko zgonu w ciągu sześciu lat było mniejsze o 4%, czyli bezwzględne zmniejszenie ryzyka wynosiło 0,16 na 1000 osobo-lat.

Ekstrapolowanie danych z dwóch innych badań pokazało, że u pacjentów, którzy rozpoczęli terapię kiedy liczba komórek CD4 wynosiła powyżej 650 komórek/mm3, ryzyko rozwoju AIDS lub zgonu zmniejszało się o 14% w porównaniu z osobami, które rozpoczęły terapię, kiedy liczba komórek CD4 mieściła się w zakresie 350-500 komórek/mm3.

„Nasze wyniki pokazują, że rozpoczęcie cART (skojarzonej terapii antyretrowirusowej) przy liczbie komórek CD4 >650 komórek/mm3 może zapobiegać setkom lub tysiącom przypadków AIDS lub chorób” twierdzą autorzy.

I podsumowują: „nasza analiza sugeruje, że pacjenci rozpoczynający cART przy liczbie CD4 >650 komórek/mm3 mają lepiej zachowaną funkcję układu odpornościowego, ale jedynie w stosunkowo niewielkim stopniu… ponadto pokazujemy, że zakres, w jakim wyniki te mogłyby powodować lepsze wyniki kliniczne, jest niepewny.”

Bibliografia

Wright ST i wsp. CD4 cell responses to combination antiretroviral therapy in patients starting therapy with high CD4 cell counts. (Reakcje komórek CD4 na skojarzoną terapię antyretrowirusową u pacjentów rozpoczynających terapię przy wysokiej liczbie komórek CD4) J Acquir Immune Defic Syndr, wydanie internetowe, doi: 10.1097/QAI.0b013e318225ba62

Źródło: aidsmap.com

KiepskieTakie sobieMoże byćBardzo dobreSuper (Jeszcze nie oceniony)
Loading ... Loading ...

Dodaj komentarz

© 2009 zPlusami.pl All Rights Reserved. Podziękowania
korzystanie z serwisu oznacza akceptację Regulaminu
AIDS i HIV
Serwis społecznościowy dla ludzi z HIV i chorych na AIDS. Dołącz do społeczności HIV, AIDS.
AIDS - (Acquired Immunodeficiency Syndrome) - Zespół nabytego niedoboru odporności - Jak zapobiegać, zarażeni HIV, Metody leczenia HIV i AIDS to wszystko w zPlusami.pl
HIV I AIDS to już nie tematu tabu! Nie obawiaj się o tym rozmawiać! Poznaj ludzi takich jak ty i zawiązuj znajomości! Tu znajdziesz wszystko o HIV i AIDS
Do twoje dyspozycji oddajemy - Forum HIV i Forum AIDS. Tematyczne grupy w których dowiesz się i spotkasz wartościowych i pozytywnych ludzi. Grupy AIDS i dużo artykułów o AIDS i HIV.
Polecamy: Wise | Blog IT |