zPlusami.pl Jedyna taka społeczność

Blog

Leki na AIDS, część 3

Przykłady fałszywych lub niepotwierdzonych leków

Źródło: http://www.avert.org/cure-for-aids.htm

Inne leki ziołowe

Mieszanki ziołowe stanowią najpopularniejszą formę alternatywnych terapii AIDS. Chociaż istnieje możliwość, że niektóre z tych terapii mogą być korzystne dla osób z HIV, żadna z nich nie jest potwierdzonym lekiem.

 • Comforter’s Healing Gift, południowoafrykańska firma, produkuje ekstrakt z rośliny o nazwie sonneblom (nie jest to słonecznik). Według Freddiego Isaacsa, wynalazcy terapii i jednego z dyrektorów firmy, produkt ten jest lekiem na AIDS.27 Inni rzecznicy powiedzieli, że takie stwierdzenia są sprzeczne z polityką firmy, a wyrób należy opisywać jako suplement diety do czasu, aż przejdzie odpowiednie badania. Według niektórych doniesień, jeden z wiodących południowoafrykańskich prawników, Christine Qunta, jest blisko związana z firmą Comforter’s Healing Gift. Południowoafrykańska partia opozycyjna wniosła oskarżenie przeciwko Qunta dotyczące zatwierdzenia sprzedaży nielicencjonowanego leku.28
 • Dr Sebi (prawdziwe nazwisko: Alfredo Bowman) twierdzi, że jego „elektryczne pokarmy” potrafią leczyć AIDS, raka i wiele innych chorób. Sebi, który ma biura w Hondurasie i w USA, nie ma żadnych kwalifikacji medycznych, a wiele z jego poglądów stoi w totalnej sprzeczności z głównym nurtem nauki. W opinii Sebi, AIDS (podobnie, jak pozostałe choroby) występuje, kiedy „błona śluzowa zostanie naruszona”.29 Twierdzi on, że jego ekstrakty roślinne leczą chorobę poprzez usunięcie śluzówki. Sebi został aresztowany w 1987 roku, i ponownie w 1997 roku za rozpowszechnianie fałszywych twierdzeń na temat zdrowia oraz prowadzenie praktyki lekarskiej bez licencji. 31 Nie opublikował żadnych możliwych do weryfikacji dowodów wspierających jego „lek na AIDS”.
 • IMOD został opracowany przez naukowców z Rosji i z Iranu. Kiedy irański rząd przedstawił lek w lutym 2007 roku, wiele źródeł medialnych, w tym Irańska Agencja Prasowa Fars, opisywało IMOD jako „lek na AIDS”.32 Oficjalna strona internetowa IMOD nie zawiera takich haseł, ale twierdzi, że próby z lekiemu prowadzone u ludzi pokazały, że zwiększa on liczbę CD4 u osób z HIV.33 Żadne raporty z badań nie zostały opublikowane w czasopismach medycznych. Zespół badawczy nie odpowiedział na e-maile od autora niniejszego artykułu.
 • Khomeini (albo Khomein lub Comein) został wynaleziony przez profesora szejka Allagholi Elahi’ego z Iranu, który założył klinikę w Ugandzie w celu sprzedaży tego tak zwanego leku na AIDS za kwotę przekraczającą 1.500$ od pacjenta. Ugandyjskie Ministerstwo Zdrowia powołało zespół fachowców w celu monitorowania części z kilkuset osób poddanych terapii.  Kiedy ich badania wykazały, że twierdzenia Elahi’ego były fałszywe, rząd zakazał stosowania i dystrybucji Khomeini w kwietniu 2006 roku, a Ehahi został aresztowany.34
 • MAB Formula One i MAB Formula Two zostały opracowane przez ghańskich lekarzy i etnobotaników pod kierunkiem Dr Jacoba Akumoaha- Boateng. Według badaczy, MAB Formula One zabija HIV, podczas gdy MAB Formula Two wzmacnia układ odpornościowy. Dr Akumoah-Boateng twierdzi, że badania w USA wykazały usuwanie HIV i przeciwciał anty-HIV po przeprowadzeniu terapii, ale żadne z tych okryć nie zostało opublikowane w literaturze medycznej.35
 • Ubhejane, brązowy płyn podobno sporządzony z 89 ziół, jest przyjmowany przez setki osób z HIV z RPA. Jego twórca,  Zeblon Gwala, twierdzi, że Ubhejane zmniejsza wiremię i zwiększa liczbę CD4 u osób z HIV. Radzi, aby nie przyjmować go jednocześnie z terapią antyretrowirusową.


Ubhejane często był określany mianem „leku na AIDS”, a pracownicy Gwala promowali go jako taki, pomimo, iż nie posiadali dowodów pochodzących z restrykcyjnych prób u ludzi.36, 37 Naukowcy, którzy przebadali Ubhejane w laboratorium podkreślali, że nie wykazali żadnych korzyści dla pacjentów.Błąd! Nieprawidłowy odsyłacz typu hiperłącze. Południowoafrykańska partia opozycyjna próbowała doprowadzić do postawienia Gwala przed sądem za oszustwo.39 W 2008 roku Urząd ds. Standardów Reklamy RPA zażądał wycofania reklamy twierdzącej, że Ubhejane zwiększa odporność i zmniejsza wiremię, gdyż stwierdził, że stwierdzenia te były bezpodstawne.40

Środki chemiczne

Wiele osób mylnie sądzi, że to, co niszczy HIV w probówce, musi również działać w organizmie człowieka. Z tej przyczyny liczne środki dezynfekcyjne i inne środki chemiczne były błędnie promowane jako leki na AIDS.

 • Armenicum (znany również jako jodo-lito-alfa-dekstryna lub ILalfaD) jest rodzajem jodoforu, związku chemicznego, który po wymieszaniu z wodą uwalnia powoli jod. Według armeńskich naukowców Armenicum wstrzyknięty do układu krwionośnego działa jak lek antyretrowirusowy blokując replikację HIV. Twierdzą oni, że posiadają dowody, iż substancja ta zmniejsza wiremię i zwiększa liczbę CD4 u osób z HIV. Wynalazca Armenicum, Alexander Ilyen, stwierdził kiedyś, że jest przekonany, iż doprowadzi on do wynalezienia leku na AIDS.41 W magazynach medycznych nie opublikowano żadnych badań dotyczących osób z HIV leczonych Armenicum. W sprawozdaniu z badania na zwierzętach, opublikowanym w czerwcu 2007 r., zespół zajmujący się badaniami nad Armenicum przyznaje, że „Ustrojowe lecznicze podawanie jodoforów nie zostało jeszcze zaakceptowane”.42 Przeprowadzony w 1999 r. wywiad BBC dotyczący Armenicum pokazał, że zdrowie dwóch Amerykanów uległo pogorszeniu po przyjęciu leku.43 Niemniej jednak armeński rząd większość ze środków przeznaczonych na leczenie HIV zainwestował w Armenicum, które kosztuje ponad trzy razy więcej niż terapia antyretrowirusowa. Pod koniec 2008 roku, dziesięć lat po wprowadzeniu leku, około 800 osób przyjmowało Armenicum.44
 • Srebro koloidalne to zawiesina niezwykle drobnych cząstek srebra w wodzie. Wiele stron internetowych twierdzi, że ten przeźroczysty, bezbarwny płyn skutecznie leczy szeroki zakres infekcji bakteryjnych i wirusowych, w tym infekcję HIV. Podczas gdy prawdą jest, że srebro koloidalne zabija mikroby w warunkach laboratoryjnych, nie ma wiarygodnych dowodów na jakiekolwiek korzystne działanie u ludzi. W przeciwieństwie do twierdzeń wielu sprzedawców detalicznych, srebro koloidalne nie jest nieszkodliwe. Regularne stosowanie może spowodować nieodwracalne niebieskoszare zabarwienie skóry, zwane argyrią.45 Spożywanie znacznych ilości srebra koloidalnego może doprowadzić do problemów neurologicznych, uszkodzenia nerek, problemów żołądkowych, bólów głowy, zmęczenia oraz podrażnienia skóry.46 Znany jest przynajmniej jeden podawany przypadek zapadnięcia mężczyzny w śpiączkę po połknięciu srebra koloidalnego.47 W Ameryce podawanie jakichkolwiek twierdzeń zdrowotnych na temat niniejszego wyrobu jest nielegalne.48
 • Tetrasil (lub Imusil) to substancja zawierająca czterotlenek srebra IV. W patencie posiadanym przez dr Marvina S. Antelmana twierdzi się, że ten prosty związek chemiczny leczy AIDS poprzez „porażanie prądem” HIV.49 Dr Antelman przyznaje, że jego podejście do AIDS jest „niekonwencjonalne” i nie ufa on badaniom wiremii, jak sam twierdzi: „Oczywiście mamy pacjentów, u których nastąpiło obniżenie wiremii i takich, u których do tego nie doszło, ale są oni również wyleczeni z AIDS.50 Czterotlenek srebra IV jest najczęściej stosowany do dezynfekcji basenów kąpielowych.51 Po promowaniu go w Zambii jako leku na AIDS, rząd zakazał stosowania Tetrasilu, ponieważ nie przynosił on żadnych udowodnionych korzyści dla osób żyjących z HIV.52 W Ameryce nielegalne jest promowanie Tetrasilu jako środka leczącego lub zapobiegającego jakimkolwiek chorobom.53
 • Podstawą środka Virodene jest przemysłowy rozpuszczalnik dimetyloformamid (DMF). Pod koniec lat dziewięćdziesiątych ta substancja chemiczna była zachwalana jako potencjalny lek na AIDS. Przez kilkanaście lat członkowie południowoafrykańskiego rządu na najwyższych stanowiskach, w tym Thabo Mbeki, zaciekle wspierali badania Virodene jako leku na AIDS, wbrew opiniom ekspertów medycznych. Organy sprawujące nadzór nad lekami w RPA już dawno zakazały stosowania Virodene, gdyż nie daje on żadnych udowodnionych korzyści. Badania laboratoryjne pokazały, że DMF nie niszczy HIV ani nie hamuje jego replikacji. Jedyna próba nad jego skutecznością u ludzi, przeprowadzona w Tanzanii, pokazała, że Virodene nie zmniejsza wiremii i ma jedynie marginalny wpływ na układ odpornościowy.54 DMF jest uznawany za substancję toksyczną, pracownikom zaleca się unikanie kontaktu substancji ze skórą, ponieważ może ona spowodować poważne uszkodzenie wątroby.55, 56 Imunoxx, który jest sprzedawany przez namibijską firmę jako środek wzmacniający odporność, zasadniczo jest substancją identyczną z Virodene.

Terapia tlenowa

 • Nadtlenek wodoru rozpuszczony w wodzie jest powszechnie stosowany jako wybielacz i środek dezynfekcyjny. Niektórzy praktykujący medycynę alternatywną zalecają picie, wstrzykiwanie lub kąpiel w słabych roztworach tej substancji chemicznej w celu leczenia AIDS, grypy, raka i innych chorób. Nie ma żadnych dowodów wspierających takie twierdzenia. Kilkanaście osób zmarło po połknięciu lub wstrzyknięciu nadtlenku wodoru.Błąd! Nieprawidłowy odsyłacz typu hiperłącze. Błąd! Nieprawidłowy odsyłacz typu hiperłącze.
 • Ozon to niestabilna postać gazowego tlenu. Terapię ozonem proponowano jako metodę leczenia lub lek na wiele chorób, w tym zakażenie HIV. Jedną z metod podawania jest autohemoterapia, która obejmuje pobranie części krwi pacjenta, poddanie jej działaniu ozonu i wprowadzenie ponownie pacjentowi. Inne metody to pompowanie gazu do odbytu, picie wody zawierającej pęcherzyki ozonu (woda ozonowana zawierająca nadtlenek wodoru) lub wstrzykiwanie ozonu do krwiobiegu. Badania nad autohemoterapią z ozonem u osób z HIV stwierdziły, że nie ma on żadnego znaczącego wpływu na liczbę CD4 i pozostałe wyniki.59, 60 Według FDA „Ozon jest toksycznym gazem nie posiadającym znanych zastosowań w medycynie w terapii swoistej, wspomagającej lub zapobiegawczej. Aby ozon działał skutecznie jako mikrobiobójczy, musi występować w stężeniu znacznie przewyższającym stężenie tolerowane bezpiecznie przez człowieka i zwierzęta.”61 W Ameryce podawanie jakichkolwiek informacji na temat leczniczych właściwości generatorów ozonu przez sprzedawców detalicznych jest nielegalne

Bibliografia do cz. 3

 1. IOL (15 September 2007), “‘These few pills will cure your Aids’” (Te kilka pigułek wyleczy u Ciebie AIDS”
 2. Democratic Alliance (1 October 2007), “DA lays criminal charge against Christine Qunta for her association with bogus Aids cure” (DA wnosi oskrażenie w sprawie karnej wobec Christine Qunta za jej powiązania z fałszywym lekiem na AIDS
 3. DrSebi.com, “A.I.D.S.”
 4. FDA Consumer (October 1987), “Defrauding the Desperate: Quackery and AIDS” „Oszukiwanie Zdesperowanych: Szarlataneria a AIDS
 5. Skeptical Inquirer (January-February 2003), “Pop singer’s death reveals visits to new age ‘miracle worker’” (Śmierć piosenkarza pop ujawnia wizyty u „cudotwórcy” new age)
 6. Fars News Agency (3 February 2007), “Iran Introduces AIDS Cure” (Iran wprowadza lek na AIDS)
 7. ImodAids.com, “Clinical Trials” (Próby Klinicze)
 8. SciDev.net (15 May 2007), “Iranian faces trial in Uganda over AIDS ‘cure’” (Irańczyk postawiony przed sądem w Ugandzie za „lek” na AIDS)
 9. ModernGhana.com (5 September 2007), “Ghanaian Doctors Find Herbal Cure For AIDS” (Ghańscy lekarze wynaleźli ziołowy lek na AIDS)
 10. Health-e (22 March 2006), “Health officials promote untested uBhejane” (Władze medyczne promują nieprzebadany uBhejane)
 11. Baltimore Sun (21 August 2006), “HIV patients get sicker on herbal ‘cures’” (Stan zdrowia osób z HIV pogarsza się po przyjmowaniu ziołowych ‘leków’)
 12. News24 (18 March 2006), “No benefit from ‘Aids cure’” (Brak korzystnych skutków „leku na AIDS”)
 13. Independent Online (21 March 2007), “No charges against Ubhejane seller – court” (Nie wniesiono oskarżeń w sądzie przeciw sprzedawcy Ubhejane)
 14. Advertising Standards Authority of South Africa (8 April 2008), “Ruling in the matter between Treatment Action Campaign and Ubhejane” (Wyrok w sprawie pomiędzy Treatment Action Campaign a Ubhejane)
 15. BBC World Service (20 July 2007), “Access Armenicum” (Dostęp do Armenicum)
 16. Davtyan T. K. et al (June 2007), “Evaluation of amino acids as mediators for the antibacterial activity of iodine-lithium-alpha-dextrin in vitro and in vivo”, Journal of Antimicrobial Chemotherapy 59(6)  (Ocena aminokwasów jako mediatorów antybakteryjnego działania jodo-lito-alfa-dekstryny in vitro i in vivo)
 17. BBC World Service (20 July 2007), “Access Armenicum” (Dostęp do Armenicum)
 18. EurasiaNet (25 November 2008), “Ten years on, Armenia’s so-called ‘miracle cure’ for AIDS still unproven” (Po dziesięciu latach armeński tak zwany „cudowny lek” na AIDS nadal niepotwierdzony)
 19. Drake P. L. et al (October 2005), “Exposure-related health effects of silver and silver compounds: a review”, Annals of Occupational Hygiene 49(7) (Skutki zdrowotne narażenia na działanie srebra i jego związków: przegląd)
 20. National Center for Complementary and Alternative Medicine (December 2006), “Colloidal Silver Products: Consumer Advisory” (Wyroby ze Srebrem Koloidalnym: Poradnik dla Konsumentów)
 21. Mirsattari S. M. et al (27 April 2004), “Myoclonic status epilepticus following repeated oral ingestion of colloidal silver”, Neurology 62(8) (Mioklonalny stan padaczkowy po wielokrotnym doustnym przyjmowaniu srebra koloidalnego)
 22. “Drug products containing colloidal silver ingredients or silver salts offered over-the-counter (OTC) for the treatment and/or prevention of disease”, FDA, Revised 1 April 2007 (Wyroby lecznicze zawierające składniki w postaci srebra koloidalnego lub soli srebra oferowane bez recepty w celu leczenia i/lub zapobiegania chorobom)
 23. “Method of curing AIDS with tetrasilver tetroxide molecular crystal devices”, United States Patent 5676977 (Metoda leczenia AIDS urządzeniami z molekularnymi kryształami czterotlenku srebra IV)
 24. Compassion Response Network website, “Imusil”
 25. Environmental Protection Agency (July 1997), “Pesticide Fact Sheet: Tetrasilver tetroxide” [PDF] (Karta danych pestycydu: Czterotlenek srebra IV)
 26. VOA News (27 May 2007), “Zambia Bans Untested AIDS Cures” (Zambia zakazuje stosowania nieprzetestowanych leków na AIDS)
 27. “Drug products containing colloidal silver ingredients or silver salts offered over-the-counter (OTC) for the treatment and/or prevention of disease”, FDA, Revised 1 April 2007 (Wyroby lecznicze zawierające składniki w postaci srebra koloidalnego lub soli srebra oferowane bez recepty w celu leczenia i/lub zapobiegania chorobom)
 28. Myburgh J. (September 2007), “The Virodene affair” (Sprawa Virodene)
 29. Environmental Protection Agency (January 2000), “N,N-Dimethylformamide Hazard Summary” (Podsumowanie zagrożeń związanych z N,N-Dimetyloforamidem)
 30. NIOSH/CDC/IPCS (4 October 2000), “International Chemical Safety Cards: N,N-DIMETHYLFORMAMIDE” (Międzynarodowa Karta Bezpieczeństwa Chemicznego : N,N DIMETYLOFORAMID)
 31. INCHEM (December 1997), “Hydrogen Peroxide: Poisons Information Monograph 946” (Nadtlenek wodoru: Monografia na temat informacji o truciznach, 946)
 32. CBS News (12 January 2005), “A Prescription For Death?” (Recepta na śmierć)
 33. Garber E. G. et al (August 1991), “The use of ozone-treated blood in the therapy of HIV infection and immune disease: a pilot study of safety and efficacy”, AIDS 5(8) (Stosowanie krwi traktowanej ozonem w terapii infekcji HIV i choroby układu immunologicznego: badanie pilotażowe bezpieczeństwa i skuteczności)
 34. Hooker M. H. and Gazzard B. G. (January 1992), “Ozone-treated blood in the treatment of HIV infection” (Stosowanie krwi traktowanej ozonem w terapii infekcji HIV)
 35. Code of Federal Regulations (1 April 2006), “Maximum acceptable level of ozone”, Title 21, Chapter I, Subchapter H, Subpart 801.415 (Maksymalny akceptowalny poziom ozonu)
KiepskieTakie sobieMoże byćBardzo dobreSuper (Jeszcze nie oceniony)
Loading ... Loading ...

Dodaj komentarz

© 2009 zPlusami.pl All Rights Reserved. Podziękowania
korzystanie z serwisu oznacza akceptację Regulaminu
AIDS i HIV
Serwis społecznościowy dla ludzi z HIV i chorych na AIDS. Dołącz do społeczności HIV, AIDS.
AIDS - (Acquired Immunodeficiency Syndrome) - Zespół nabytego niedoboru odporności - Jak zapobiegać, zarażeni HIV, Metody leczenia HIV i AIDS to wszystko w zPlusami.pl
HIV I AIDS to już nie tematu tabu! Nie obawiaj się o tym rozmawiać! Poznaj ludzi takich jak ty i zawiązuj znajomości! Tu znajdziesz wszystko o HIV i AIDS
Do twoje dyspozycji oddajemy - Forum HIV i Forum AIDS. Tematyczne grupy w których dowiesz się i spotkasz wartościowych i pozytywnych ludzi. Grupy AIDS i dużo artykułów o AIDS i HIV.
Polecamy: Wise | Blog IT |