zPlusami.pl Jedyna taka społeczność

Blog

Leki na AIDS, część 2

Jak rozpoznać fałszywe leki i terapie AIDS

Źródło: http://www.avert.org/cure-for-aids.htm

Jak już stwierdzono powyżej, nie ma potwierdzonego leku na AIDS. Najlepszą radą, jakiej można udzielić, to trzymać się z dala od osób, które twierdzą inaczej. A dla tych, którzy odczuwają pokusę sprawdzenia, poniżej podajemy kilka wskazówek, jak rozpoznać fałszywe terapie.

Kto wygłasza takie stwierdzenia?

Spróbuj znaleźć informacje na temat osoby lub osób promujących wyrób. Jakie są ich rekomendacje? Jeżeli ktoś twierdzi, że jest lekarzem, powinien podać swoją specjalizację oraz gdzie uzyskał swoje kwalifikacje.

Jakie hasła są używane?

Przyjrzyj się, w jaki sposób wyrób jest przedstawiany. Szanujący się naukowcy i lekarze nie używają sensacyjnych stwierdzeń takich, jak „cudowny przełom”. Zwróć również uwagę na dowody słabej wiedzy naukowej; na przykład, żaden ekspert nie nazwie HIV „wirusem HIV” lub „wirusem AIDS”.

Bardzo rzadko lek ma 100% skuteczność u wszystkich pacjentów. Jest wysoce nieprawdopodobne, aby jeden wyrób mógł wyleczyć szeroki zakres niepowiązanych ze sobą chorób, na przykład raka, astmę, AIDS i cukrzycę. Prawdziwy naukowiec będzie się bardzo wystrzegał takich twierdzeń.

Co wchodzi w skład leku?

Wielu wynalazców nie ujawnia, co wchodzi w skład ich tak zwanych leków. Zastanów się, dlaczego tak jest. Czy przypadkiem nie dlatego, że ich metody nie przeszłyby weryfikacji naukowej?

Ważne, aby pamiętać, że słowa takie, jak „naturalny” i „ziołowy” nie gwarantują bezpieczeństwa. Przecież zarówno cykuta jak i rycynina (uzyskiwana z nasion rącznika) są całkowicie naturalne i niezwykle toksyczne. Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) podkreśla, że:

„Każdy wyrób – syntetyczny czy naturalny – posiadający wystarczającą moc, aby być lekiem, ma również wystarczającą moc wywoływania działań niepożądanych.”13

Jakie dowody są przedstawiane?

Aby uzyskać zatwierdzenie władz medycznych, każda nowa terapia musi przejść bardzo wiele badań. Niezliczone wyroby niszczą HIV w laboratorium, ale są nieskuteczne lub niebezpieczne po zastosowaniu u ludzi. Prawidłowo przeprowadzona próba wymaga udziału dużej grupy ochotników podzielonych losowo na dwa zespoły. Jeden otrzymuje wyrób badany, a drugi placebo (nieszkodliwy pozorny lek, który wygląda jak prawdziwy). W okresie trwania próby ani naukowcy ani ochotnicy nie powinni wiedzieć, która grupa otrzymuje daną terapię. Następnie wyniki dla obu grup są porównywane, aby sprawdzić, czy badany produkt dał lepsze wyniki niż placebo.

Właściwie wszyscy reklamujący „leki na AIDS” nie mogą przestawić żadnych danych z przeprowadzanych na dużą skalę randomizowanych prób u ludzi. Zamiast tego przywołują oni anegdoty, osobiste oświadczenia, badania laboratoryjne lub próby na małą skalę bez porównania z placebo. Dowody tego typu są zawsze niewiarygodne.

Osobiste oświadczenia są jawnie niegodne zaufania. Zazwyczaj nie ma sposobu na sprawdzenie, czy dane osoby rzeczywiście istnieją, pomijając już fakt, czy leczenie im pomogło. Znane są przypadki płacenia ludziom, aby udawali, że zostali wyleczeni. A nawet, jeżeli u garstki osób wystąpiła poprawa, niekoniecznie oznacza to, że dany specyfik działa; wystąpienie poprawy może być skutkiem zbiegu okoliczności. W promocyjnych materiałach nie umieszcza się wielu negatywnych raportów.

Udowodnienie, że HIV został pokonany, nie jest łatwe. Zmiany objawów lub przybranie na wadze nie wystarczają, tak samo jak test wiremii. Nawet, jeżeli test nie wykryje obecności HIV w krwi (być może dlatego, że dana osoba przyjmowała leki antyretrowirusowe), nie oznacza to, że wirus został usunięty ze wszystkich części ciała. Niezbędne są znacznie dokładniejsze badania.

Uważaj na osoby głoszące teorie spiskowe

Wielu sprzedawców fałszywych leków ucieka się do teorii spiskowych w celu wyjaśnienia, dlaczego ich wyroby nie przeszły właściwych badań. Twierdzą oni, że agencje rządowe oraz branża medyczna dążą do usunięcia alternatywnych terapii w celu zapewnienia zysków dla branży farmaceutycznej.

Oskarżenia tego typu jasno pokazują, że mamy do czynienia z szarlatanem. W rzeczywistości najlepsi naukowcy badają terapie różnego typu, które nie mogą zostać opatentowane. Na przykład, rząd USA sfinansował badania dotyczące stosowania leków generycznych (jak kwas walproinowy) i hormonów ludzkich (jak interleukina-2) jako leków wspomagających przy usuwaniu infekcji HIV z organizmu.

Poszukaj informacji

Każdy ważny przełom w medycynie będzie omawiany w magazynach branżowych, jak Nature, Science lub The Lancet. Główne media podchwycą ten temat, a wiodący eksperci będą przedstawiać swoje opinie.

Zwykłe wpisanie nazwy przypuszczalnego leku do wyszukiwarki internetowej i przeczytanie kilku ze znalezionych stron pozwoli stwierdzić, czy ma on duże wsparcie. Warto też przeszukać internetową bazę danych medycznych, na przykład PubMed, pod kątem publikacji i przeglądów naukowych.

Skonsultuj się ze specjalistą

Zawsze najpierw porozmawiaj z lekarzem lub innym fachowcem w dziedzinie zdrowia zanim wypróbujesz jakąkolwiek terapię medyczną. Jeżeli potrzebujesz więcej informacji lub chcesz uzyskać drugą opinię, spróbuj skontaktować się z wiarygodną organizacją zajmującą się zdrowiem lub zadzwoń na infolinię. W kilkunastu amerykańskich stanach działają Służby ds. Fałszerstw związanych z AIDS, zwalczające szarlatanów, a lokalne biura FDA mogą udostępnić informacje dotyczące działań podjętych w odniesieniu do wyrobu lub producenta. Podobne agencje działają w większości innych krajów. W Polsce takimi sprawami zajmuje się, m.in., Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego.

Przykłady fałszywych lub niepotwierdzonych leków

Poniżej przedstawiamy listę niektórych wyrobów i metod, które cieszyły się zainteresowaniem w ostatnich latach. Można spokojnie powiedzieć, że żadna z pozycji nie jest lekiem na AIDS. Wiele z tych tak zwanych leków może spowodować znacznie więcej szkody niż pożytku.

Lek na AIDS prezydenta Jammeha

Prezydent Jammeh z Gambii, małego kraju w Afryce Zachodniej, wygłosił radykalne oświadczenie w styczniu 2007 r.:

„Potrafię leczyć astmę oraz HIV/AIDS, a leczenie trwa jeden dzień. W ciągu trzech dni u pacjenta należy wykonać ponowne badania, i mówię wam, że uzyska on/ona wynik negatywny…  Nadane mi pełnomocnictwo mówi, że przypadki HIV/AIDS mogą być leczone w czwartki. To dobra wiadomość, a zła wiadomość brzmi, że nie mogę wyleczyć więcej niż dziesięć osób w każdy czwartek.”14

Trzy tygodnie później biuro prezydenta opublikowało wyniki testów wiremii przeprowadzonych u pierwszej grupy pacjentów. Oficjalne oświadczenie mówiło, że „ziołowy lek i terapia zastosowana przez Prezydenta Jammeha dały wyniki nie podlegające żadnym wątpliwościom, że są one skuteczne i mogą wyleczyć AIDS.”15 Jednakże po dokładniejszym zbadaniu odkrycia te były dalekie od przekonujących.

W przypadku czterech pacjentów z HIV-1, u jednego występowała bardzo wysoka wiremia, u jednego wysoka, u jednego średnia i u jednego niewykrywalna. W przypadku czterech pacjentów z HIV-2, u jednego występowała niska wiremia, a u trzech poniżej poziomu wykrywania.16

Fakt, że u połowy pacjentów we krwi wciąż był wirus na wykrywalnym poziomie pokazuje, że lek prezydenta nie może mieć 100% skuteczności. Co ważniejsze, jak już powiedziano, wiremia na niewykrywalnym poziomie nie potwierdza, że HIV został usunięty. Wielu pacjentów przyjmowało wcześniej leki antyretrowirusowe, które często sprawiają, że ilość cząstek wirusa jest na niewykrywalnym poziomie. Najwyraźniej przed rozpoczęciem terapii prezydenta nie przeprowadzono żadnej oceny.

Testy wiremii przeprowadzono na uniwersytecie w Dakarze, w Senegalu, z użyciem próbek krwi pacjentów. Okazało się później, że naukowcy wykonujący test nie znali pochodzenia próbek. Senegalscy eksperci obalili prezydencką interpretację ich wyników:

„Nie ma danych odniesienia… nie można dowieść, że ktoś został wyleczony z AIDS wykorzystując dane jednorazowe. Nieuczciwością ze strony gambijskiego rządu jest takie wykorzystywanie naszych wyników” Dr Coumba Toure Kane17

“Interpretacja przez władze gambijskie wyników badań na obecność przeciwciał HIV oraz poziomu wiremii dla próbek krwi przesłanych do mojego laboratorium jest nieprawidłowa… Żadnej z próbek HIV-pozytywnych (66,66%) nie można określić jako wyleczonej.” Profesor Souleymane Mboup18

Wyniki drugiego zestawu testów wiremii przeprowadzonych przez Państwowy Instytut Higieny w Maroku zostały opublikowane w marcu 2007 roku. Dla pierwszego zestawu pacjentów wyniki były podobne do uzyskanych w Senegalu. Z 31 pozostałych pacjentów, jedynie u sześciu wiremia była na niewykrywalnym poziomie.19

Dane kliniczne dla trzeciej i czwartej grupy zostały opublikowano w październiku 2007 r. W tym przypadku State House zdecydował się nie podawać nazwy kraju, w którym zbadano próbki. U dwudziestu siedmiu z siedemdziesięciu pacjentów stwierdzono, że wiremia jest na poziomie niewykrywalnym. U kolejnych dwudziestu siedmiu wiremia przekraczała pół miliona, co jest uznawane za bardzo wysoki poziom. Ilość komórek CD4 u dwudziestu siedmiu z siedemdziesięciu pacjentów wynosiła poniżej 200, co oznacza, że infekcja HIV przeszła w AIDS. Nietypowe powtórzenia danych dotyczących wiremii poddają w wątpliwość ich dokładność.20

Wiadomo, że przynajmniej dwóch z pacjentów prezydenta zmarło.21

Powyższe bezwzględne wyniki nie wstrząsnęły wiarą prezydenta w jego terapię, która została zatwierdzona przez gambijskie ministerstwo zdrowia i jest stosowana w szpitalach państwowych. Prezydent Jammeh, nie posiadający żadnych kwalifikacji medycznych, odmawia podania, co dokładnie wchodzi w skład jego leku. Wszystko, co ujawnił, to informacja, że specyfik zawiera siedem ziół, „z których trzy nie pochodzą z Gambii.”22 Na terapię składają się zielona pasta i szary płyn stosowane na skórę pacjenta oraz żółtawy napój przypominający herbatę. Jeszcze ważniejsza, według prezydenta Jammeha, jest moc modlitwy:

„We wszystkim, co robimy, w 90% musimy przywołać imię wszechmogącego Allacha, a następnie za 10% odpowiadają zioła.”23

Wiodący eksperci zajmujący się AIDS wyrazili głębokie zaniepokojenie działalnością prezydenta Jammeha. Według Dr Pedro Cahna, prezesa Międzynarodowego Stowarzyszenia ds. AIDS:

“Przedwczesne i nieetyczne jest nazywanie tego wyrobu lekiem, jeżeli nie został dokładnie przebadany i potwierdzony. Ponadto odciąganie pacjentów od skutecznej skojarzonej terapii antyretrowirusowej, która ocaliła miliony istnień od chwili jej wprowadzenia w 1996 roku, jest szokujące i nieodpowiedzialne.

Piąta grupa pacjentów rozpoczęła leczenie w lutym 2008 r. 25 Do sierpnia 2008 r. prezydent leczył 122 osoby.26

Bibliografia do cz. 2

 1. U.S. Food and Drug Administration (November-December 1999), “How to Spot Health Fraud” (Jak rozpoznać fałszerstwa dotyczące zdrowia)
 2. The Daily Observer (18 January 2007), “Jammeh Starts Curing HIV/Aids Patients Today”  (Dziś Jammeh zaczyna leczyć pacjentów z HIV/AIDS)
 3. Gambian State House website (12 February 2007) “More HIV/AIDS patients to benefit from President Jammeh’s herbal medicine”  (Więcej pacjentów z HIV/AIDS skorzysta z ziołowego leku Prezydenta Jammeh’a)
 4. Gambian State House website (12 February 2007) “More HIV/AIDS patients to benefit from President Jammeh’s herbal medicine” (Więcej pacjentów z HIV/AIDS skorzysta z ziołowego leku Prezydenta Jammeh’a)
 5. The Guardian (21 February 2007), “‘I can cure Aids, and I will’” (Potrafię wyleczyć AIDS, i zrobię to)
 6. The Guardian (26 April 2007), “Gambia accused of Aids subterfuge” (Gambia oskarżona o matactwo związane z AIDS)
 7. Gambian State House website (15 March 2007), “HIV Test Results from the National Institute of Hygiene, Ministry of Health Rabat, Morocco” (Wyniki testów HIV z Państwowego Instytutu Higieny, Ministerstwo Zdrowia Rabat, Maroko)
 8. Gambian State House website (17 June 2007), “Lab results of the third and fourth batch” (Wyniki laboratoryjne dla trzeciej i czwartej partii)
 9. Gambian State House website (17 June 2007), “President’s speech on the discharge of 13 cured HIV/AIDS patients” (Przemówienie prezydenta o wypisaniu 13 wyleczonych pacjentów z HIV/AIDS)
 10. The Guardian (21 February 2007), “‘I can cure Aids, and I will’” (Potrafię wyleczyć AIDS, i zrobię to)
 11. Al Jazeera (14 May 2007), Televised interview with President Jammeh (Wywiad telewizyjny z Prezydentem Jammehem)
 12. International AIDS Society press release (24 April 2007), “Statement on the Gambian Government’s Unproven Claim of a Cure for AIDS” (Oświadczenie dotyczące Twierdzenia Rządu Gambijskiego dotyczącego Niepotwierdzonego Leku na AIDS)
 13. Afriquenligne (8 February 2008), “President Jammeh resumes HIV/AIDS, infertility treatment” (Prezydent Jammeh podejmuje leczenie HIV/AIDS, niepłodności)
 14. Gambian State House website (14 August 2008), “President Jammeh Discharges 24 HIV/AIDS Patients” (Prezydent Jammeh wypisuje 24 pacjentów z HIV/AIDS)
KiepskieTakie sobieMoże byćBardzo dobreSuper (2 głosów, średnia: 3,00 na 5)
Loading ... Loading ...

Dodaj komentarz

© 2009 zPlusami.pl All Rights Reserved. Podziękowania
korzystanie z serwisu oznacza akceptację Regulaminu
AIDS i HIV
Serwis społecznościowy dla ludzi z HIV i chorych na AIDS. Dołącz do społeczności HIV, AIDS.
AIDS - (Acquired Immunodeficiency Syndrome) - Zespół nabytego niedoboru odporności - Jak zapobiegać, zarażeni HIV, Metody leczenia HIV i AIDS to wszystko w zPlusami.pl
HIV I AIDS to już nie tematu tabu! Nie obawiaj się o tym rozmawiać! Poznaj ludzi takich jak ty i zawiązuj znajomości! Tu znajdziesz wszystko o HIV i AIDS
Do twoje dyspozycji oddajemy - Forum HIV i Forum AIDS. Tematyczne grupy w których dowiesz się i spotkasz wartościowych i pozytywnych ludzi. Grupy AIDS i dużo artykułów o AIDS i HIV.
Polecamy: Wise | Blog IT |