zPlusami.pl Jedyna taka społeczność

Blog

Leki na AIDS, część 1

Źródło:http://www.avert.org/cure-for-aids.htm

Nie ma leku na AIDS ani na infekcję HIV. Chociaż terapia antyretrowirusowa powoduje supresję HIV – wirusa powodującego AIDS – i może opóźniać chorobę o wiele lat, nie jest ona w stanie całkowicie usunąć wirusa. Niestety, nie powstrzymuje to niezliczonych konowałów i oszustów przed zachęcaniem zdesperowanych ludzi do skorzystania z niepotwierdzonych, często niebezpiecznych „leków na AIDS”.

Łatwo zrozumieć, dlaczego osoba zakażona HIV może chcieć uwierzyć w lek na AIDS. Dostęp do terapii antyretrowirusowej w znacznej części świata jest ograniczony. Osoby chore na schorzenia zagrażające życiu będą chwytać się wszystkiego, aby przeżyć. Nawet w sytuacjach, gdy terapia antyretrowirusowa jest dostępna, nie jest to wcale łatwe rozwiązanie. Leki należy brać codziennie przez resztę życia, i często powodują one nieprzyjemne skutki uboczne. Jednorazowy lek usuwający wirusa raz i na zawsze wygląda na dużo bardziej interesujące rozwiązanie.

Częstą przyczyną jest również brak zaufania dla medycyny zachodniej, zwłaszcza w krajach rozwijających się. Internet obfituje w pogłoski na temat wstrzymywania przez przemysł farmaceutyczny lub rząd USA wprowadzenia leków na AIDS, w celu ochrony rynku leków opatentowanych. Wiele osób preferuje leki, które są „naturalne” lub „tradycyjne”.

Na czym polega szkodliwość fałszywych leków na AIDS?

Niepotwierdzone leki na AIDS są w obiegu od czasu ujawnienia schorzenia we wczesnych latach osiemdziesiątych XX w. W większości przypadków ich skutkiem było wyłącznie zwiększenie cierpienia.

Po pierwsze, fałszywe leki to oszustwo. Osoba, która zainwestuje swoje oszczędności w bezwartościowy eliksir lub elektryczny zapper, ma mniej pieniędzy na prawdziwe leki i zdrowe jedzenie.

Wielu handlarzy oszukańczymi lekami wymaga, aby ich klienci unikali wszelkich innych terapii, w tym leków antyretrowirusowych. Do czasu, kiedy pacjent zorientuje się, że „lek” nie zadziałał, jego szanse na skuteczną terapię antyretrowirusową mogą istotnie zmaleć.

Fałszywe leki mogą również powodować bezpośredni uszczerbek na zdrowiu. Wynalazcy często odmawiają ujawnienia receptur. W przypadku niektórych tak zwanych leków stwierdzono, że zawierają one przemysłowe rozpuszczalniki, środki dezynfekcyjne i inne trucizny. Niebezpieczeństwo wynikające z mitu oczyszczającego działania dziewictwa – zalecającego seks z dziećmi jako lek na AIDS – jest dostatecznie jasne.

Na koniec, promowanie fałszywych leków na AIDS szkodzi działaniom związanym z prewencją HIV. Osoby wierzące w istnienie leku znacznie mniej boją się zakażenia HIV, a więc istnieje mniejsze prawdopodobieństwo, że będą stosować odpowiednie zabezpieczenia.

Dlaczego tak trudno znaleźć lek na AIDS?

Leczenie AIDS jest ogólnie pojmowane jako oczyszczenie organizmu z HIV, wirusa powodującego AIDS. Wirus namnaża się (tworzy swoje nowe kopie) wprowadzając swój materiał genetyczny do komórek ludzkiego organizmu, zwłaszcza komórek typu znanego jako CD4. Zazwyczaj zainfekowane komórki produkują liczne cząstki HIV i wkrótce potem umierają. Leki antyretrowirusowe zakłócają ten proces replikacji, i z tej przyczyny są one tak skuteczne w zmniejszaniu ilości HIV w ciele do bardzo niskiego poziomu. Podczas terapii stężenie HIV we krwi często spada do tak niskiego poziomu, że nie można wykryć go za pomocą standardowego testu, zwanego testem wiremii.

Niestety, nie wszystkie zainfekowane komórki zachowują się w ten sam sposób. Prawdopodobnie najistotniejszy problem stwarzają tak zwane „spoczynkowe” komórki CD4. Po zainfekowaniu HIV komórki te, zamiast produkować nowe kopie wirusa, pozostają utajone przez wiele lat, a nawet dekad. Współczesne terapie nie potrafią usunąć materiału genetycznego HIV z tych komórek. Nawet, jeżeli ktoś przyjmuje leki antyretrowirusowe przez wiele lat, nadal pewna ilość HIV kryje się w różnych częściach jego ciała. Wyniki badań pokazują, że z chwilą przerwania terapii HIV może powrócić wydostając się z tych „rezerwuarów wirusa”.

Lek na AIDS musi w jakiś sposób usnąć każdą pojedynczą zakażoną komórkę

Wiarygodne badania nad leczeniem AIDS

Aktywacja spoczynkowych komórek układu odpornościowego

Wielu badaczy sądzi, że największa nadzieja na pokonanie zakażenia HIV leży w połączeniu terapii antyretrowirusowej z lekami usuwającymi HIV z miejsc, w których się ukrywa. Wiąże się to z pomysłem zmuszenia spoczynkowych CD4 do przejścia w stan aktywności, i wytwarzania nowych cząstek HIV. Zaktywowane komórki powinny szybko umrzeć lub zostać zniszczone przez układ odpornościowy, a leki antyretrowirusowe zniszczą uwolnione cząstki HIV.

Pierwsze próby zastosowania tej techniki wykorzystywały interleukinę 2 (znaną również jako IL-2 lub pod nazwą handlową Proleukin). Ten przekaźnik chemiczny mówi organizmowi, że ma produkować więcej komórek CD4 oraz aktywować komórki spoczynkowe. Badacze, którzy podawali interleukinę 2 razem z terapią antyretrowirusową stwierdzili, że nie znajdują więcej zainfekowanych spoczynkowych komórek CD4. Jednakże interleukina 2 nie spowodowała usunięcia wszystkich cząstek HIV; natychmiast po zaprzestaniu przyjmowania przez pacjentów leków antyretrowirusowych, wirus powrócił.1, 2

Z tworzeniem ogromnej ilości aktywnych komórek CD4 wiąże się istotny problem: pomimo przyjmowania leków antyretrowirusowych, HIV może zakazić niektóre z tych komórek i namnażać się, podtrzymując infekcję. Naukowcy pracują obecnie nad związkami chemicznymi, które nie aktywują wszystkich spoczynkowych komórek CD4, a jedynie tę niewielką część, która jest zainfekowana HIV.

Jednym z takich związków chemicznych jest kwas walproinowy, lek wykorzystywany już w leczeniu epilepsji i innych chorób. W 2005 roku grupa badaczy pod kierunkiem Davida Margolisa wywołała sensację podając, że kwas walproinowy w połączeniu z terapią antyretrowirusową znacząco zmniejszył liczbę spoczynkowych komórek CD4 zakażonych HIV u trzech z czterech pacjentów. Postawili oni następujący wniosek:

“Odkrycie to, chociaż nie jest jeszcze ostateczne, sugeruje, że nowe metody umożliwią w przyszłości wyleczenie infekcji HIV.”3

Niestety, wydaje się, że takie optymistyczne podejście było przedwczesne; nowsze badania pokazują, że kwas walproinowy nie daje długotrwałych korzyści.4, 5 W rzeczywistości, jest całkiem możliwe, że wszystkie powiązane próby są obarczone błędem, ponieważ wirus kryje się również w innych miejscach poza komórkami CD4. Wciąż jeszcze wiele pozostaje do odkrycia na temat HIV.

Przeszczep szpiku kostnego i terapia genowa

W listopadzie 2008 roku dwóch niemieckich lekarzy znalazło się na czołówkach gazet ogłaszając, że wyleczyli mężczyznę z zakażenia HIV wykonując przeszczep szpiku kostnego.6 Do przeszczepu – stosowanego w terapii białaczki – wykorzystano komórki od dawcy z rzadką mutacją genetyczną znaną jako Delta 32, która daje odporność na zakażenie HIV. Dwadzieścia miesięcy po przeprowadzeniu procedury badacze podawali, że nie znaleźli śladów HIV w szpiku kostnym, krwi i tkankach pozostałych organów biorcy. Inni eksperci wnioskowali wtedy o przeprowadzenie większej ilości badań, aby zweryfikować zgłoszenie wyleczenia.7

W artykule w magazynie opublikowanym w grudniu 2010 roku, lekarze podali, że pacjent rzeczywiście został wyleczony z infekcji HIV. Przedstawione przez nich dowody pokazują skuteczną rekonstrukcję komórek CD4(+) T zarówno na poziomie ogólnoustrojowym, jak i w układzie odpornościowym śluzówki układu pokarmowego.8

Przeszczepy szpiku kostnego są zbyt niebezpieczne i zbyt drogie do powszechnego stosowania jako lek. Wielu pacjentów umiera w wyniku chemioterapii lub reakcji na przeszczep, który jest zazwyczaj ostatnią możliwością w leczeniu chorób zagrażających życiu. Jak stwierdził Anthony Fauci, dyrektor Krajowego Instytutu Alergii i Chorób Zakaźnych w USA:

“Jest to bardzo ciekawe, i nawet nie zaskakujące. Ale ze względów praktycznych nie stanowi rozwiązania.”9

Niemniej jednak niemiecki przeszczep daje nadzieję dla powiązanych prób.10 Jeżeli naukowcom uda się znaleźć inny sposób – na przykład taki, jak terapia genowa – dający taką samą ochronę przed HIV jak Delta 32, wtedy mogą być w stanie zatrzymać namnażanie się wirusa. Badania w tym zakresie są jeszcze na bardzo wczesnym etapie; wiele lat może upłynąć, zanim zostanie odkryta skuteczna terapia, jeżeli w ogóle.

Nadzieja na przyszłość

Niektóre z wiodących światowych instytucji badawczych są obecnie zaangażowane w badania ukierunkowane na lepsze poznanie zainfekowanych spoczynkowych komórek CD4 oraz zachowania HIV. Jednakże prawdą jest, iż ta dziedzina nie jest dostatecznie dofinansowana. Z 1,54 mld $ wydanych w 2009 roku przez Krajowy Instytut Alergii i Chorób Zakaźnych (NIAID) na AIDS, jedynie 40 milionów $ zostało przeznaczone na badania nad lekiem na AIDS.11 Odpowiada to jedynie 3 procentom całego budżetu NIAID na AIDS.

Niemniej jednak wciąż są ludzie mający nadzieję, jak działacz Martin Delaney, który należy do grona osób nawołujących do skończenia z defetyzmem:

“Zbyt wiele osób z HIV oraz ich lekarzy zaakceptowało podejście, że znalezienie leku nie jest prawdopodobne. Nikt nie może być pewien, czy lek zostanie znaleziony. Nikt nie potrafi przewidzieć przyszłości. Ale jedna rzecz jest pewna: Jeżeli pozwolimy, aby pesymizm związany z lekiem opanował nasze myślenie, na pewno żadnego nie uzyskamy… Musimy odzyskać naszą wiarę w lek i uczynić go jednym z głównych żądań naszych kampanii.”12

Bibliografia do części 1:

 1. Chun T. W. et al (28 October 1999), “AIDS: Re-emergence of HIV after stopping therapy”, Nature 401(6756) (AIDS : Ponowne pojawienie się HIV po przerwaniu terapii)
 2. Davey R. T. et al (21 December 1999), “HIV-1 and T cell dynamics after interruption of highly active antiretroviral therapy (HAART) in patients with a history of sustained viral suppression”, PNAS 96(26) (Dynamika HIV-1 i komórek T po przerwaniu wysoce aktywnej terapii antyretrowirusowej (HAART) u pacjentów z historią utrzymywanej supresji wirusa)
 3. Lehrman G. et al (13 August 2005), “Depletion of latent HIV-1 infection in vivo: a proof-of-concept study”, The Lancet 366(9485) (Zmniejszanie uśpionej infekcji HIV-1 in vivo – badanie weryfikujące koncepcję)
 4. Siliciano J. D. et al (15 March 2007), “Stability of the latent reservoir for HIV-1 in patients receiving valproic acid”, Journal of Infectious Diseases 195(6) (Stabilność uśpionego rezerwuaru HIV-1 u pacjentów otrzymujących kwas walpronowy)
 5. Sagot-Lerolle D. et al (19 June 2008), “Prolonged valproic acid treatment does not reduce the size of latent HIV reservoir“, AIDS 22(10) (Przedłużone leczenie kwasem walpronowym nie zmniejsza wielkości rezerwuaru uśpionego HIV)
 6. McGroarty P. (13 November 2008), “Doctors say marrow transplant may have cured AIDS”, Associated Press (Lekarze twierdzą, że przeszczep szpiku mógł wyleczyć AIDS)
 7. McGroarty P. (13 November 2008), “Doctors say marrow transplant may have cured AIDS”, Associated Press
 8. Allers, K et al (2010) “Evidence for the cure of HIV infection by CCR5{Delta}32/{Delta}32 stem cell transplantation”, Blood, 2010 Dec 8. (Dowody na wyleczenie infekcji HIV poprzez transplantację komórek macierzystych CCR5{Delta}32/{Delta}32)
 9. McNeil D.G. (13 November 2008), “Rare Treatment is Reported to Cure AIDS Patient“, New York Times (Zgłoszono, że rzadka terapia wyleczyła chorego z AIDS)
 10. Hütter, G & Thiel, E (2010) “Allogeneic transplantation of CCR5-deficient progenitor cells in a patient with HIV infection: an update after 3 years and the search for patient no.2″, AIDS 2011, 25:273-275 (Allogeniczna transplantacja komórek progenitorowych z niedoborem CCR5 u pacjenta zakażonego HIV: aktualizacja po 3 latach i poszukiwanie pacjenta nr 2”
 11. AIDS Policy Project (July 2010), “AIDS Cure Research for Everyone” [PDF] (Badania nad lekiem na AIDS dla wszystkich)
 12. Delaney M. (Winter 2007), “The road to a cure”, Research Initiative/Treatment Action! (Droga do leku)
KiepskieTakie sobieMoże byćBardzo dobreSuper (1 głosów, średnia: 5,00 na 5)
Loading ... Loading ...

Dodaj komentarz

© 2009 zPlusami.pl All Rights Reserved. Podziękowania
korzystanie z serwisu oznacza akceptację Regulaminu
AIDS i HIV
Serwis społecznościowy dla ludzi z HIV i chorych na AIDS. Dołącz do społeczności HIV, AIDS.
AIDS - (Acquired Immunodeficiency Syndrome) - Zespół nabytego niedoboru odporności - Jak zapobiegać, zarażeni HIV, Metody leczenia HIV i AIDS to wszystko w zPlusami.pl
HIV I AIDS to już nie tematu tabu! Nie obawiaj się o tym rozmawiać! Poznaj ludzi takich jak ty i zawiązuj znajomości! Tu znajdziesz wszystko o HIV i AIDS
Do twoje dyspozycji oddajemy - Forum HIV i Forum AIDS. Tematyczne grupy w których dowiesz się i spotkasz wartościowych i pozytywnych ludzi. Grupy AIDS i dużo artykułów o AIDS i HIV.
Polecamy: Wise | Blog IT |