zPlusami.pl Jedyna taka społeczność

Blog

Ujawnienie a HIV

Spis treści
• Przygotowanie do ujawnienia
• W jaki sposób ujawnienie wpływa na Ciebie i inne osoby
• Kto musi wiedzieć
• Ujawnienie a związek
• Kogo nie trzeba informować
• Komu możesz chcieć powiedzieć
• Ujawnianie dzieciom
• Zadbaj o siebie

Przygotowanie do ujawnienia

Ujawnienie oznacza poinformowanie kogoś, że jesteś osobą żyjącą z HIV (HIV+). Podzielenie się informacją na temat swojego statusu HIV może pomóc w radzeniu sobie ze stresem. Ale podjęcie decyzji, komu i w jaki sposób o tym powiedzieć, może być skomplikowane i trudne.

Nie ma jednego dobrego sposobu na poinformowanie innych osób. Podobnie, nie można mieć pewności, jak osoby poinformowane zareagują, ani komu mogą powiedzieć. W ramach przygotowania pomocne może być zadanie sobie kilku pytań:

 • Komu chcę powiedzieć, i dlaczego chcę, aby te osoby wiedziały?
 • Jak wiele chcę powiedzieć? Ile dana osoba zechce wysłuchać?
 • W jaki sposób ujawnienie mojego statusu HIV wpłynie na mnie, a w jaki sposób na inne osoby, które mogą się o tym dowiedzieć?

Zastanów się, gdzie chciałbyś ujawnić tę informację. Może to być u Ciebie w domu, w domu Twojego przyjaciela, lub też w placówce służby zdrowia, gdzie będzie dostępne wsparcie. Ważne jest wybranie miejsca, w którym czujesz się komfortowo.

W jaki sposób ujawnienie wpływa na Ciebie i inne osoby

Ujawnienie swojego statusu HIV może być stresujące. Chociaż część osób, którym powiesz, może zaoferować Ci wsparcie i miłość, inne mogą nie zaakceptować tego tak łatwo. Postaraj się znaleźć osobę, która będzie Cię wspierać podczas tego trudnego procesu. Jeżeli jeszcze nie powiedziałeś nikomu z rodziny lub z najbliższych przyjaciół, zwróć się do swojego lekarza, pracownika socjalnego, prawnika, lub organizacji pozarządowej zajmującej się AIDS.

Ujawnienie swojego statusu HIV będzie również miało wpływ na osoby, które poinformujesz. Zareagują one na tę informację w różny sposób. Twoi przyjaciele i członkowie rodziny mogą natychmiast przytulić Cię i zaakceptować diagnozę. Inni mogą zareagować negatywnie lub potrzebować czasu na rozważenie tego, co im powiesz. Mogą obawiać się – o Ciebie lub o siebie, jak również mogą potrzebować nie tylko czasu, ale i dodatkowych informacji, aby sobie poradzić z tą sytuacją.

Niektórzy, zwłaszcza partnerzy seksualni, którzy mogą obawiać się zakażenia, mogą zareagować gniewem. Jeżeli czujesz się zagrożony lub boisz się o swoje bezpieczeństwo, ważne jest, abyś zapewnił sobie bezpieczeństwo. Zadzwoń na „Niebieską Linię”: 22 668-70-00 i skorzystaj z informacji dostępnych na stronie http://www.niebieskalinia.pl/index.php.

Podobnie do Ciebie, osoby, które poinformujesz, będą potrzebowały wsparcia. Postaraj się przekazać im numery telefonów, na które mogą zadzwonić oraz broszury lub książki na temat HIV, które mogą przejrzeć później. Podaj im adresy stron internetowych, gdzie znajdą informacje (na przykład, stronę Krajowego Centrum ds. AIDS, http://www.aids.gov.pl/). Powiedz im też, kto jeszcze zna Twój status, aby osoby te mogły szukać wsparcia u siebie nawzajem.

Kto musi wiedzieć

Nie musisz mówić wszystkim, że jesteś seropozytywny. Jednakże istotne jest poinformowanie swojego aktualnego partnera oraz ewentualnych partnerów z przeszłości oraz każdą osobę, która korzystała z tych samych igieł przy wstrzykiwaniu narkotyków. Pozwoli im to się przebadać i uzyskać niezbędną pomoc medyczną. Jeżeli boisz się lub wstydzisz się poinformować ich osobiście, Twoja rejonowa placówka służby zdrowia może skontaktować się z Twoimi partnerami seksualnymi lub używającymi tej samej igły bez podawania Twojej tożsamości.

Musisz również poinformować swoich lekarzy, aby zapewnić sobie odpowiednią opiekę medyczną. Twój lekarz może zapytać Cię o drogę zarażenia, aby ustalić, czy występuje ryzyko innych chorób, na przykład żółtaczki typu C lub innych chorób przenoszonych drogą płciową.

Ujawnienie a związek

Poważny związek

Jeżeli jesteś w poważnym związku, poinformowanie swojego partnera jest najpewniej jedną z pierwszych rzeczy, o jakiej pomyślisz. Wiele osób zwraca się do swoich partnerów, szukając pocieszenia i wsparcia. Jednakże część osób obawia się, że z chwilą ujawnienia utraci miłość swojego partnera. Uczucie zdenerwowania, wstydu, a nawet obawy przed reakcją swojego partnera jest rzeczą normalną.

Ponieważ najpewniej jesteś w relacji seksualnej ze swoim partnerem, musisz go poinformować, że mógł być narażony na HIV, i że powinien się przebadać. Ponadto teraz bezpieczny seks jest jeszcze ważniejszy.

Ujawnienie swojego statusu HIV może być trudną próbą dla najlepszego związku. Ważne, aby przemyśleć czas i sposób ujawnienia. Jednakże trzymanie informacji w tajemnicy przez zbyt długi czas najpewniej nie jest najlepszym pomysłem. Jeżeli trudno Ci zdecydować, kiedy i w jaki sposób poinformować swojego partnera, być może warto skorzystać z pomocy specjalisty.

Powinieneś zdawać sobie sprawę, że niektórzy partnerzy mogą zareagować na ujawnienie informacji o HIV gniewem, a nawet przemocą. Jeżeli obawiasz się, że Twój partner może użyć przemocy, postaraj się zmniejszyć to ryzyko:

 • Ujawnij informacje w miejscu częściowo publicznym, na przykład w parku, kiedy dookoła jest dużo ludzi. Znajdź miejsce zapewniające prywatność podczas rozmowy, ale wystarczająco uczęszczane, aby w razie potrzeby uzyskać pomoc.
 • Zastanów się nad dokonaniem ujawnienia w obecności osoby trzeciej, na przykład przyjaciela lub lekarza
 • Spotykaj się z tą osobą wyłącznie w miejscach publicznych, do czasu, aż poczujesz się bezpieczny
 • Unikaj narażania innych na HIV bez uprzedniego ostrzeżenia. Ryzyko przemocy może być wyższe, jeżeli dana osoba uzna, że świadomie ją naraziłeś lub okłamałeś.

Randkowanie

Osoby chodzące na randki muszą poradzić sobie z problemem ujawniania informacji w każdym nowym związku. Niektórzy preferują przekazanie tej informacji natychmiast. Inni wolą poczekać, aby zobaczyć, czy związek rozwinie się poza luźne spotkania.

Chociaż wiele osób ma wiedzę na temat bezpiecznego seksu i sposobu przenoszenia HIV, strach i stygmatyzacja nadal istnieją. Twój status HIV może spowodować, że niektóre osoby nie będą się chciały z Tobą spotykać, podczas, gdy innych ta informacja nie odstraszy.

W większości przypadków informację o swoim statusie HIV podaje się według własnego uznania. Jednakże w przypadku relacji seksualnej podanie takiej informacji może stanowić wymóg prawny. Najlepiej poinformować o swoim statusie przed stosunkiem seksualnym z kimkolwiek.

Nieujawnienie swojego statusu HIV w przypadku relacji seksualnej może być podstawą oskarżenia o przestępstwo, bez względu na to, czy Twój partner zarazi się HIV czy nie. W Polsce narażenie innej osoby na zarażenie HIV jest ścigane na wniosek osoby pokrzywdzonej (art. 161 §3 Kodeksu karnego).

Kogo nie trzeba informować

Osoby niepełnosprawne, w tym seropozytywne, są chronione przed dyskryminacją w pracy zgodnie z polskim Kodeksem pracy. Jednakże dobrze przemyśl decyzję o ujawnieniu swojego statusu HIV w pracy. Nie musisz informować swojego pracodawcy, że jesteś osobą HIV+. Jeżeli nie występują u Ciebie żadne objawy lub choroby związane z HIV, i nie przyjmujesz leków, które mogą wpływać na Twoją pracę, wtedy najpewniej nie ma potrzeby nikogo informować.

Jeżeli HIV lub Twoje leki wpływają na Twoją zdolność wykonywania pracy, być może warto prywatnie poinformować swojego szefa o swoim statusie. Możesz zwrócić się o dostosowanie Twoich godzin pracy lub obłożenia, co umożliwi Ci dalsze wykonywanie swoich obowiązków.  Ponieważ prawo traktuje osobę żyjącą z HIV jako osobę niepełnosprawną, Twój pracodawca ma obowiązek, w uzasadnionym zakresie, uwzględnić Twoje potrzeby, jeśli pod innymi względami kwalifikujesz się do wykonywania podstawowych obowiązków na stanowisku.

Jeżeli planujesz ujawnić swój status w miejscu pracy, dla celów pracowniczych lub zasiłku (na przykład, odpowiednie dostosowanie miejsca pracy, ubezpieczenie, renta lub zwolnienie lekarskie), przed ujawnieniem skontaktuj się z doradcą ds. zasiłków pracowniczych lub adwokatem zajmującym się sprawami HIV lub prawnymi.

Komu możesz chcieć powiedzieć

Kobiety często decydują się ujawnić swój status bliskim przyjaciołom i członkom rodziny, którym ufają. Dla wielu z nich poinformowanie najbliższych zapewnia im zarówno wsparcie emocjonalne, jak i praktyczne.

Niektóre osoby decydują się na wyjście z cienia, i wykorzystanie swojej historii w walce o prawa innych, w rządzie czy w mediach. Inni mogą ujawnić swój status swoim sąsiadom, społeczności i grupie wyznaniowej, w szkole, innym osobom HIV+  lub pracownikom służby zdrowia, dla celów edukacyjnych. Wiele osób odnajduje sens życia i zwiększone poczucie własnej wartości poprzez opowiedzenie swojej historii.

Należy rozważyć, ile ze swojej historii jesteś gotów opowiedzieć. Wiele osób zapyta, w jaki sposób się zaraziłeś. Jeżeli zdecydujesz, że tej informacji nie chcesz podawać, przygotuj sobie odpowiedź, na przykład, „czy to ma znaczenie?” lub po prostu powiedz, że nie jesteś gotów o tym rozmawiać.

Ujawnianie dzieciom

W przypadku rodziców rozważających poinformowanie swoich dzieci, należy zadać sobie pytanie, dlaczego chce się im powiedzieć:

 • Czy będą złe, jeśli będziesz mieć przed nimi tajemnicę?
 • Czy coś podejrzewają?
 • Czy chorujesz?

Dzieci mogą zareagować w różny sposób na informację o HIV w rodzinie. Starsze dzieci mogą być złe, że miałeś przed nimi tajemnicę. Młodsze dzieci mogą po prostu chcieć wrócić do swoich zabawek. Niepełna prawda może być pomocna w przypadku informowania dzieci. Możesz zdecydować, że powiesz im tylko tyle, ile uznasz za właściwe dla ich wieku.

Należy pamiętać, że dzieci również potrzebują wsparcia. Jeżeli możesz, wskaż im inną dorosłą osobę, z którą mogą porozmawiać, być może członka rodziny lub przyjaciela, któremu mogą zaufać. W Internecie są dostępne informacje na temat rozmów z dziećmi na temat HIV/AIDS, można również skorzystać z informacji zawartych w dokumencie „Rozmowa z dzieckiem na temat swojego statusu HIV, lub statusu Twojego dziecka”.

Zadbaj o siebie

Jest kilka dobrych powodów, dla których warto poinformować innych, że jesteś osobą żyjącą z HIV:

 • Uzyskanie wsparcia rodziny i przyjaciół w okresie uzyskania diagnozy i w przyszłości
 • Rozwijanie poczucia bliskości z przyjaciółmi i ukochanymi osobami
 • Obniżenie ryzyka zakażenia innych HIV
 • Uniknięcie stresu związanego z utrzymywaniem HIV w tajemnicy
 • Zapewnienie sobie najlepszej możliwej opieki i terapii ze strony służby zdrowia
 • Poczucie siły, jakie daje ujawnienie

Badania pokazują, że w przypadku bliskich związków życie z sekretem, takim, jak HIV, może być emocjonalnie znacznie bardziej szkodliwe, niż odrzucenie będące skutkiem ujawnienia. Wiele osób trzymających tę informację w tajemnicy przez długi czas, po ujawnieniu odczuły ulgę.

Jednakże poinformowanie innych, że jesteś osobą żyjącą z HIV, może również mieć skutki negatywne. Ważne, aby dokładnie rozważyć, komu o tym powiesz. Pamiętaj, że informacji raz przekazanej nie można cofnąć. Instytucje prowadzące diagnostykę HIV oferują osobom seropozytywnym pomoc psychologa, który może pomóc przejść przez proces ujawniania.

KiepskieTakie sobieMoże byćBardzo dobreSuper (3 głosów, średnia: 4,33 na 5)
Loading ... Loading ...

Dodaj komentarz

© 2009 zPlusami.pl All Rights Reserved. Podziękowania
korzystanie z serwisu oznacza akceptację Regulaminu
AIDS i HIV
Serwis społecznościowy dla ludzi z HIV i chorych na AIDS. Dołącz do społeczności HIV, AIDS.
AIDS - (Acquired Immunodeficiency Syndrome) - Zespół nabytego niedoboru odporności - Jak zapobiegać, zarażeni HIV, Metody leczenia HIV i AIDS to wszystko w zPlusami.pl
HIV I AIDS to już nie tematu tabu! Nie obawiaj się o tym rozmawiać! Poznaj ludzi takich jak ty i zawiązuj znajomości! Tu znajdziesz wszystko o HIV i AIDS
Do twoje dyspozycji oddajemy - Forum HIV i Forum AIDS. Tematyczne grupy w których dowiesz się i spotkasz wartościowych i pozytywnych ludzi. Grupy AIDS i dużo artykułów o AIDS i HIV.
Polecamy: Wise | Blog IT |