zPlusami.pl Jedyna taka społeczność

Blog

Terapia z zastosowaniem inhibitora proteazy ze wzmocnieniem rytonawirem podczas ciąży zwiększa ryzyko przedwczesnego porodu.

Według doniesienia francuskich badaczy zamieszczonego w Clinical Infectious Diseases, terapia antyretrowirusowa w okresie ciąży wiąże się ze zwiększonym ryzykiem przedwczesnego porodu. Przeprowadzone duże badanie pokazało, że szczególnie terapia z zastosowaniem inhibitora proteazy ze wzmocnieniem rytonawirem była powiązana z przedwczesnym porodem.

„Nasze odkrycia sugerują powiązania pomiędzy stosowaniem cARV [złożonej terapii antyretrowirusowe] a przedwczesnym porodem,” komentują autorzy. “Naszym najważniejszym stwierdzeniem był istotny związek pomiędzy przedwczesnymi porodami a terapią z zastosowaniem inhibitora proteazy [PI] ze wzmocnieniem rytonawirem.”

Autorzy artykułu wstępnego towarzyszącego badaniu sugerują, że „poszerza ono nasze zrozumienie relacji pomiędzy ART [terapią antyretrowirusową] w czasie ciąży, a przedwczesnym porodem, ponieważ zajęto się niektórymi ograniczeniami występującymi we wcześniejszych badaniach”.

Ryzyko przeniesienia HIV z matki na dziecko można zmniejszyć do poniżej 1% poprzez stosowanie terapii antyretrowirusowej podczas ciąży. Terapia ta może powodować skutki uboczne, a zatem wzbudza obawy związane z jej wpływem na zdrowie matki i dziecka.

Niemniej jednak, korzyści płynące z terapii przewyższają związane z nią ryzyko. Pomimo to europejskie badania w sposób spójny pokazują powiązanie pomiędzy terapią antyretrowirusową w czasie ciąży a zwiększonym ryzykiem przedwczesnego porodu. Istotnym jest odnotowanie, że w większości badań amerykańskich takiego związku nie stwierdzono.

Francuscy badacze pragnęli dokładniej zrozumieć ten problem. Zbadali zatem wszystkie pojedyncze ciąże (ciąże z jednym dzieckiem) u kobiet żyjących z HIV we Francji w okresie od 1990 do 2009 roku. Analiza częściowa koncentrowała się na kobietach, które w czasie ciąży rozpoczęły terapię antyretrowirusową na bazie inhibitora proteazy w okresie od 2005 do 2009 roku.

W analizie prowadzonej przez badaczy poza terapią przeciw HIV uwzględniono również inne czynniki, które mogą zwiększać ryzyko przedwczesnego porodu.

Badanie objęło łącznie 13.271 ciąż, a jego wyniki pokazały, że ogólny odsetek przedwczesnych porodów wzrósł znacząco w okresie od 1990 do 2009 roku.

W latach od 1990 do 1993, kiedy nie stosowano żadnej terapii w celu zmniejszenia ryzyka przeniesienia wirusa, odsetek przedwczesnych porodów wynosił 9,2%.Wzrósł on do 9,6% w latach od 1994 do 1996 roku, kiedy jednolekowa terapia AZT była standardowo stosowana podczas ciąży. Dalszy wzrost do 12,4% obserwowano w okresie od 1997 do 1999 roku, kiedy standardowo stosowano terapię dwoma nukleozydowymi inhibitorami odwrotnej transkryptazy (NRTI). W epoce nowoczesnej terapii trójlekowej (od 2005 do 2009 roku), odsetek przedwczesnych urodzeń wyniósł 14%. Każdy podany wzrost był wysoce istotny (p < 0,01).

Po sprawdzeniu innych czynników, które mogą zwiększyć ryzyko przedwczesnego porodu, stosowanie złożonej terapii antyretrowirusowej podczas ciąży w znaczącym stopniu powiązano z przedwczesnym porodem (skorygowany współczynnik ryzyka [aHR] = 1,69; 95% przedział ufności, 1,38-2,07).

Ryzyko przedwczesnego porodu było wyższe u kobiet już objętych terapią przeciw HIV w chwili zajścia w ciążę, w porównaniu z kobietami, które rozpoczęły terapię podczas ciąży (aHR = 1,31; 95% przedział ufności, 1,11-1,55).

Analizę ograniczono następnie do 1253 kobiet, które rozpoczęły terapię opartą o inhibitor proteazy w okresie od 2005 do 2009 roku. Większość z tych kobiet (85%) przyjmowała inhibitor proteazy wzmacniany rytonawirem. Najczęściej stosowanym lekiem tego typu był lopinawir/rytonawir (Kaletra, 81%), a najczęściej przepisywanym niewzmacnianym inhibitorem proteazy był nelfinawir (przed jego wycofaniem: 92%).

Ogólny odsetek przedwczesnych porodów wynosił 13,6%. Był on wyższy w przypadku kobiet otrzymujący wzmocniony inhibitor proteazy, w porównaniu z kobietami przyjmującymi niewzmacniany inhibitor proteazy (odpowiednio 14,4 i 9,1%, p = 0,053). Odsetek znacząco przedwczesnych urodzeń wynosił około 3% w obu grupach.

Wstępna analiza pokazała istotne powiązanie pomiędzy terapią z zastosowaniem inhibitora proteazy wzmacnianego rytonawirem a zwiększonym ryzykiem przedwczesnego porodu (aHR = 2,03; 95% przedział ufności, 1,06-3,89, p = 0,03). Jednakże związek ten ulegał osłabieniu, kiedy zostały wykluczone współistniejące zakażenie żółtaczką typu C, wiremia oraz czas rozpoczęcia terapii (aHR = 1,76; 95% % przedział ufności, 0,97-3,19, p = 0,06).

Rodzaj przedwczesnego porodu różnił się, w zależności od stosowania wzmacnianych i niewzmacnianych inhibitorów proteazy.

Ryzyko wystąpienia spontanicznego przedwczesnego porodu nie różniło się dla obu typów inhibitorów proteazy.

Jednakże u kobiet przyjmujących rytonawir jako wzmacniacz poród dużo częściej musiał być przedwcześnie wywoływany.

Ponadto u kobiet przyjmujących tę grupę leków znacząco częściej mogły wystąpić powikłania w trakcie ciąży wymagające hospitalizacji (p = 0,003).

„Rytonawir jest wiązany ze złożonymi zmianami metabolicznymi i może mieć wpływ na układ nadnerczy matki i płodu,” sugerują autorzy. „Ponieważ rzeczony układ nadnerczy jest zaangażowany w spontaniczne rozpoczęcie porodu, inhibitor proteazy wzmacniany rytonawirem może mieć wpływ na jego termin.”

Przedstawili oni również wyjaśnienie zwiększonego ryzyka wywoływanego przedwczesnego porodu związane z rytonawirem: „Chore przyjmujące rytonawir doświadczały więcej komplikacji metabolicznych i naczyniowych, co prowadziło do większej ilości wywoływanych przedwcześnie porodów.”

Autorzy podsumowują, „Nasze odkrycia sugerują wiarygodne wyjaśnienie lub powiązanie pomiędzy terapią cARV a przedwczesnym porodem, które wymagają dalszego zbadania. Ponieważ terapie wzmocnionym inhibitorem proteazy stanowią obecnie standard opieki podczas ciąży, stwierdzenie to może mieć istotne znaczenie kliniczne.”

Michael Carter

Opublikowano: 10 kwietnia 2012

KiepskieTakie sobieMoże byćBardzo dobreSuper (Jeszcze nie oceniony)
Loading ... Loading ...

Dodaj komentarz

© 2009 zPlusami.pl All Rights Reserved. Podziękowania
korzystanie z serwisu oznacza akceptację Regulaminu
AIDS i HIV
Serwis społecznościowy dla ludzi z HIV i chorych na AIDS. Dołącz do społeczności HIV, AIDS.
AIDS - (Acquired Immunodeficiency Syndrome) - Zespół nabytego niedoboru odporności - Jak zapobiegać, zarażeni HIV, Metody leczenia HIV i AIDS to wszystko w zPlusami.pl
HIV I AIDS to już nie tematu tabu! Nie obawiaj się o tym rozmawiać! Poznaj ludzi takich jak ty i zawiązuj znajomości! Tu znajdziesz wszystko o HIV i AIDS
Do twoje dyspozycji oddajemy - Forum HIV i Forum AIDS. Tematyczne grupy w których dowiesz się i spotkasz wartościowych i pozytywnych ludzi. Grupy AIDS i dużo artykułów o AIDS i HIV.
Polecamy: Wise | Blog IT |