zPlusami.pl Jedyna taka społeczność

Blog

Potrójna terapia lekami antyretrowirusowymi zmniejsza śmiertelność matek, odsetek przedwczesnych i martwych urodzeń – na podstawie wyników badania w Mozambiku / Malawi

W Malawi i Mozambiku prawdopodobieństwo zgonu kobiety poddawanych potrójnej terapii antyretrowirusowej przez okres trzech miesięcy przed porodem lub dłuższy  było trzynastokrotnie mniejsze niż w przypadku kobiet nie poddawanych terapii, co stwierdziła Maria Cristina Marazzi ze współpracownikami w ramach retrospektywnego badania kohortowego obejmującego ponad 3000 kobiet z 31 Ośrodków Rozpowszechniania Leków Przeciwko AIDS  i Niedożywieniu (Drug Resource Enhancement Against AIDS and Malnutrition – DREAM), opublikowanego w rozszerzonym internetowym wydaniu AIDS.


Ochronne działanie potrójnej terapii antyretrowirusowej było postępujące i odzwierciedlone w odsetku poronień, urodzeń martwych i przedwczesnych. Wpływ był widoczny w przypadku każdego poziomu CD4 i odpowiadał długości terapii.

Długość terapii nie miała jednakże wpływu na niską wagę urodzeniową.

Korzyści terapii antyretrowirusowej związane z zapobieganiem przeniesieniu HIV z matki na dziecko są dobrze udokumentowane.

W sytuacji małej dostępności zasobów istnieje wyższe prawdopodobieństwo, że kobiety otrzymają terapię antyretrowirusową na zaawansowanym etapie choroby, przez co niektóre badania wiążą terapię z negatywnym wpływem na ciążę. Jednakże we wczesnych badaniach prowadzonych na dużą skalę wykazano, że to AIDS jest kluczową zmienną mającą negatywny wpływ na ciążę. Jak zauważyli autorzy, stosowanie potrójnej terapii antyretrowirusowej często może stanowić zastępczy marker zaawansowanego stadium choroby.

Od 2002 r. program DREAM oferował potrójną terapię antyretrowirusową w ramach zapobiegania przenoszeniu wirusa z matki na dziecko w 31 ośrodkach zlokalizowanych w dziesięciu afrykańskich krajach. Zmniejszenie przenoszenia HIV z matki na dziecko i powiązany z nim spadek śmiertelności matek i niemowląt jest znaczący, dając odsetek przeżywających niemowląt niezakażonych HIV w wieku 12 miesięcy ponad 92%.

Aby określić wpływ terapii antyretrowirusowej na śmiertelność matek i wynik ciąży autorzy przeprowadzili szczegółową weryfikację dokumentacji medycznej 3273 ciężarnych kobiet zakażonych HIV w ośrodkach DREAM w Malawi i Mozambiku, w okresie od lipca 2005 roku do grudnia 2009 roku.

Ogólna śmiertelność matek wynosiła 1,2% (42 z 3273), gdzie 7,4% śmiertelność (5 z 68) dotyczyła kobiet, które nie były poddawane leczeniu przed porodem, a 0,7% (10 z 1370).

Im okres terapii przed porodem był dłuższy, tym większy był spadek śmiertelności.

Podczas, gdy wśród kobiet o mniejszej liczbie komórek CD4 śmiertelność była wyższa, terapia przed porodem miała 70% działanie ochronne dla wszystkich.

Autorzy podkreślają błędne założenie, że kobiety w ciąży o wysokiej liczbie komórek CD4 nie są zagrożone zgonem, i że terapię można opóźnić.

Badania pokazały, że w Afryce Subsaharyjskiej ryzyko w przypadku ciężarnych kobiet zakażonych HIV, z wysoką wiremią, a niekoniecznie niską ilością komórek CD4, jest wysokie, w szczególności w okresie natychmiast po porodzie. Dodatkowe czynniki występujące w środowisku o niskich zasobach, obejmujące anemię, niedożywienie, gruźlicę i malarię, wszystkie przyczyniają się do zwiększenia ryzyka zgonu. W niniejszym badaniu anemia stanowiła niezależny czynnik zgonu.

Autorzy zauważają, że ich badanie wyraźnie pokazuje korzyści terapii antyretrowirusowej na wszystkich poziomach CD4 polegające na obniżaniu śmiertelności. Ponadto w ich kohorcie 50% przypadków przekazania w okresie prenatalnym dotyczyło kobiet, u których ilość komórek CD5 przekraczała 350 komórek/mm3 , co jest kontrargumentem dla opóźnionej terapii.

Ogólny odsetek poronień i martwych urodzeń wynosił 5.2%. Ryzyko względne u kobiet nie poddawanych terapii wynosiło 4,24.  W przypadku kobiet, u których terapia trwała krócej niż 30 dni przed porodem występowało dwa do trzech razy większe ryzyko poronienia lub urodzenia martwego dziecka. Chociaż ryzyko było wyższe u kobiet z zaawansowaną chorobą, im dłużej kobieta była poddawana terapii, tym niższy był odsetek poronień/martwych urodzeń.

Autorzy stwierdzili, że obniżone ryzyko przedwczesnego porodu było najsilniej związane z długością leczenia i statystycznie istotne (p<0,001). Ogólny odsetek wynosił 18,1%, z czego 70% u 10 kobiet nie poddawanych terapii, a 8,5% u 1330 kobiet poddawanych terapii w trakcie ciąży przez minimum trzy miesiące.

Odsetek przedwczesnych porodów u kobiet, u których terapia antyretrowirusowa przed porodem trwała krócej niż jeden miesiąc, niezależnie od liczby komórek CD4, był szczególnie wysoki, wynosząc odpowiednio 58% i 56%. Autorzy zauważają, że brak danych ultrasonograficznych może stanowić ograniczenie przy określaniu wieku płodu. Dodają oni jednakże, że w środowisku o małej dostępności zasobów badanie fizyczne stanowi normę.

Toksyczność matczyna spowodowana terapią antyretrowirusową była rzadkością i nie różniła się znacząco od innych badań.

Autorzy podsumowują, że rozszerzona terapia antyretrowirusowa przed porodem miała wysokie ochronne działania  i „powinna być zapewniana ciężarnym matkom z HIV wszędzie, gdzie to możliwe w środowiskach o ubogich zasobach, w celu zmniejszenia śmiertelności matek i poprawienia wyników ciąży.”

Źródło: aidsmap.com

Carole Leach-Lemens

Opublikowano: 12 lipca 2011

KiepskieTakie sobieMoże byćBardzo dobreSuper (Jeszcze nie oceniony)
Loading ... Loading ...

Dodaj komentarz

© 2009 zPlusami.pl All Rights Reserved. Podziękowania
korzystanie z serwisu oznacza akceptację Regulaminu
AIDS i HIV
Serwis społecznościowy dla ludzi z HIV i chorych na AIDS. Dołącz do społeczności HIV, AIDS.
AIDS - (Acquired Immunodeficiency Syndrome) - Zespół nabytego niedoboru odporności - Jak zapobiegać, zarażeni HIV, Metody leczenia HIV i AIDS to wszystko w zPlusami.pl
HIV I AIDS to już nie tematu tabu! Nie obawiaj się o tym rozmawiać! Poznaj ludzi takich jak ty i zawiązuj znajomości! Tu znajdziesz wszystko o HIV i AIDS
Do twoje dyspozycji oddajemy - Forum HIV i Forum AIDS. Tematyczne grupy w których dowiesz się i spotkasz wartościowych i pozytywnych ludzi. Grupy AIDS i dużo artykułów o AIDS i HIV.
Polecamy: Wise | Blog IT |